آیا می دانستید؟
شنبه ۰۷ تير ۱۳۹۳
0 نظر
518 بازدید

آیامی‏دانستید که شما می‏توانید به رویاهایتان جامه عمل بپوشانید، رویاهایی مانند عشق،ثروت،سلامت؟اگر آنها رابا اعتقاد بخواهید و اگر واقعا این موضوع را می‏دانستید ازآنچه قادر به انجامش بودید متعجب می‏شدید.

Did you know that you can make your dreams come true, like falling in love, becoming rich, staying healthy, if you ask for it by faith, and if you really knew, you’d be! Surprised by what you could do

منبع: www.g5line.com

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر