احساس خوب
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
0 نظر
212 بازدید

کسانی که نسبت به خود احساس مثبت و خوبی دارند، به نتایج خوب می رسند.
.people who feel good about themselves, produce good results

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر