افسردگی
یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۳
0 نظر
629 بازدید

مردی به دکتر رابرت شولر، نویسنده ی مشهور، تلفن کرد و گفت: ”دیگر تمام شد. من به آخر خط رسیده ام. تمام پولم از دست رفت. همه چیزم را از دست دادم.” دکتر شولر پرسید: ”آیا هنوز می توانی ببینی؟” مرد جواب داد: ”بله، می توانم.” شولر پرسید: ”هنوز می توانی راه بروی؟” مرد گفت: ”بله، می توانم.” شولر گفت: ”و حتما هنوز می توانی بشنوی، و الا به من تلفن نمی زدی؟” مرد در پاسخ گفت: ”بله، هنوز می توانم بشنوم.” شولرگفت: ”خوب، با این حساب تقریبا همه چیز داری و تنها چیزی که از دست داده ای، پول است!”
نکته: ما اغلب مسائل را بیش از اندازه بزرگ می کنیم. بدترین اتفاقی که ممکن است روی دهد احتمالا بسیار ناراحت کننده است، اما پایان دنیا نیست.

منبع: www.g5line.com

منبع اصلی: زیر خاکی- جلد دوم/ سعید گل محمدی/ انتشارات آسیم

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر