فيليپ ام پارکر، محقق بازاريابي در INSEAD، سيستمي را طراحي کرده که براي جمع‌آوري داده‌ها به شکل کتاب و به طور خودکار از يک الگوريتم استفاده مي‌کند.
سيستم جديد که بيش از يک موتور جستجوي هوشمند است، فقط به چند دقيقه يا چند ساعت براي اسکن پايگاه داده‌هاي مرتبط با هر موضوع و سازماندهي آن‌ها به شکل يک گزارش تخصصي نياز دارد.
پارکر طي نوشتن گزارش‌هاي تجاري و تکنيکي متوجه شد فرايند نوشتن آن‌ها مي‌تواند از طريق يک الگوريتم به خوبي تعريف شده صورت گيرد.وي الگوريتم مزبور را براي دنبال کردن مسيري که يک متخصص در نوشتن گزارش خلاصه‌يي از يک موضوع مملو از داده طي مي‌کند، طراحي کرد.
برنامه جديد به ويژه با فناوري‌هاي مدرن توزيع بسيار خوب عمل مي‌کند.پارکر همچنين از اين الگوريتم براي نوشتن مجموعه جامعي از اشعار استفاده کرده است.
براي مثال Totopoetry وي مجموعه‌يي از شعر نوشته شده به صورت الگوريتم است که نقاط قوت و محدوديت‌هاي نوشتار الگوريتمي را نمايش مي‌دهد.
اين اشعار به 17 سبک هايکو، شعر غيرمسجع پنج بندي و غزل براي هر واژه در زبان انگليسي نوشته شده‌اند. همچنين هر شعر معناي واژه‌يي را که بر اساس آن نوشته شده نمايش مي‌دهد.
حوزه بعدي که اين محقق قصد دارد الگوريتمش را با آن سازگار کند، رمان‌هاي عاشقانه است.
وي معتقد است که سادگي و ساختار طرحي محدود اين آثار آن‌ها را به بهترين هدف براي نويسندگي تبديل کرده است.
صرف‌نظر از ميزان موفقيت اين ايده، اربابان قلم طي يک دهه آينده توسط نويسندگان الگوريتمي مورد چالش جدي قرار مي‌گيرد.
 
منبع:isna.ir