بازی با کلمات تیلی 1و2

این  نرم افزار به صورت مجموعه  که توسط کارشناسان،اساتید و روانشناسان دانشگاه اکسفورد انگلیس طراحی و در اختیار کودکان دلبندتان قرار گرفته است بسیار مفیدشاد و آموزنده می باشد.  به منظور آموزش اصولی زبان به کودکان بهتر است از همان دوران کودکی این کار با محیطی شاد آغاز گردد . چرا که اگر کودک لحظه ای احساس ترس یا اجبار کند شاید سایۀ سیاه این حس پنهانی تا ابد مانع فراگیری یک زبان دیگر در او گردد.
با معرفی این نرم افزارکه مجموعاً بالغ بر 25 بازی در آن وجود دارد و در هر بازی کودک حداقل 15 کلمه جدید با موضوعات گوناگون می آموزد . مثلاً در چرخۀ اعضای بدن کودک با نام اعضای مختلف بدن آشنا و آنها را با شکل به طور مجاز می آموزد.
از خصوصیات دیگر این بازی آن است که محیط بسیار آرامی دارد و از خشونتهایی که متأسفانه در بازیهای رایانه ای به وفور یافت می گردد خبری نیست.
همانگونه که می بینید کلیۀ استانداردهای لازم در جهت هدایت و شکل گیری شخصیت یک کودک در این نرم افزار وجود دارد.
این تمام محاسن این نرم افزارنمی باشد بلکه به دلیل پیروی کودک از دستور العملهایی که در مسیر بازی با آنها رو برو می شود فراگیری و تلفظ این دستورالعملها برای او آسانتر خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیمت دو پک:100.000 ریال