بازی های زبان سبزاندیشان

آنچه نرم افزار Language games در اختيارتان قرار خواهد داد فراتر از آن است كه بتوان در چند گزينه ساده بيان كرد اما با نگاهي كلي به اين نرم افزار مي توان دريافت كه در آن:
-  بيش از 150 بازي با كيفيت
-  مجموعا بيش از 54 ساعت بازي
-  توضيحات شفاف متني و نكاتي جهت راهنمايي كاربر براي استفاده هر چه آسانتر از نرم افزار
- امكان ذخيره و ثبت تمام بازيهاي تكميل شده توسط كاربر وجود دارد
-  شايد در ذهن شما چنين سوالي مطرح شود كه چرا Language games يك منبع فوق العاده براي فراگيران زبان است؟ پاسخ اين سوال مهم این است كه اين بازي ها توسط مؤلفان برجسته ELT مك ميلانز نوشته شده اند همين نكته باعث آن شده كه بازيها جهت تمرين عملي زبان به كار گرفته شوند. از نظر دشوار ي اين بازي ها در سه سطح طراحي شده اند و مي توان آنها را در تمامي سطوح فراگيري زبان بسط داد. این بازي ها در بازيكن ايجاد انگيزه خواهند كرد و حس رقابت را در آنها افزايش خواهند داد- اين بازيها آنقدر جذابند كه بازيكن ها را به خودشان وابسته خواهند كرد. اينكه نرم افزار فوق العاده اي چون Language games براي چه كساني در چه سطوحي طراحي و ساخته شده است؟ سوال ديگري است كه پاسخش به شرح زير است:
- كليه فراگيران زبان
- براي نوجوانان و بزرگسالان
- تمامي سطوح و مقاطع
- از كساني كه در مقاطع مقدماتي اند تا آنان كه زبان را در مقاطع پيشرفته مي آموزند.

 

 

قیمت: 50.000 ریال