• فروش انواع لوازم برق صنعتي
  • طراحي ، توليد ونصب سيستمهاس صنعتي
  • نماينده محصولات شوان و ميکرو سوئيچ هاي کامپي ايتاليا
  • توليد ، ساخت و مونتاژ انواع تابلو هاي پيچ و مهره اي ، نيم پيچ و مهره اي وتابلو هاي کنتوري
  • با مجوز از اداره برق