بهترین آینده
دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۳
0 نظر
423 بازدید

The brightest future will always be based on a forgotten past You can’t go forward in life. until You let go of your past failures and heartaches.
 

همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش شده بنا می شود، نمیتوانی در زندگی پیشرفت کنی مگر غمها و اشتباهات گذشته را رها کنی.

منبع: www.g5line.com

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر