به مقدار کافی
پنجشنبه ۰۶ شهریور ۱۳۹۳
0 نظر
404 بازدید

May you have enough happiness to make you sweet, enough trials to make you strong, enough sorrow to keep you human and enough hope to make you happy.


خوب است که آنقدر شادی داشته باشی که دوست داشتنی باشی، آنقدر ورزش کنی که نیرومند باشی، آنقدر غم داشته باشی که انسان باقی بمانی و آنقدر امید داشته باشی که شادمان باشی.

منبع: www.g5line.com

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر