تصميمات الهي
یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴
0 نظر
1321 بازدید

شوالیه ای خطاب به دوستش گفت: بیا تا به سمت کوهی برویم که خداوند در آن زندگی می کند. می خواهم امتحان کنم که او چگونه فقط می تواند دستور داده و هیچ کاری برای سبک تر کردن بار و فشار مسئولیت ما انجام نمی دهد. دیگری گفت: پس من هم برای اثبات ایمانم می آیم. شب هنگام بود که به بلندی کوه مزبور رسیدند و صدایی در تاریکی شنیدند که می گفت: بار اسب هایتان را از سنگ های روی زمین پر کنید. سوار کار اول می گوید: دیدی؟ بعد از این همه سوار کاری و کوهنوردی، او هنوز می خواهد تا بار ما را سنگین تر کند. من هرگز اطاعت نخواهم کرد. و سوار کار دوم همان کاری را کرد که دستور داده شده بود. وقتی که از کوه پایین آمدند، سپیده دم شده بود و اولین اشعه های نور خورشید سنگ هایی را که شوالیه ی دوم با خود به همراه آورده بود روشن نمود، آنها خالص ترین الماس های دنیا بودند. تصمیمات و تقدیرات الهی اسرار آمیزند، اما همیشه به صلاح ما می باشند.

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر