کتاب گنج پنهان - نویسنده: حسین مجدفر

شايد تاکنون اين گفته پيشينيان را شنيده باشيد که: «وقت طلاست!» در همه فرهنگهاي ملل درباره ارزش زمان داستانها زده‌اند؛ از جمله افغانها مي‌گويند: «شما ساعت را در اختيار داريد و ما زمان را» و نيز چيني‌ها مي‌گويند: «صبر، کوه را هم جابه‌جا مي‌کند». بنابراين براي رسيدن به بهترين حالت استفاده از زمان، همچنان که بايد هر دم را غنيمت دانست، بايد از شتابزدگي هم خودداري نمود. کتابي که در پيش رو داريد مي‌کوشد به خواننده بياموزد که چگونه از زمان خود به بهترين روش و به صورتي بهره‌ور کام جويد. در اين راستا، بايد باورهاي خود را درست گردانيم و تغييرات لازم را در نگرش و انديشه خود پديد آوريم و آنچه وقت ما را هدر مي‌دهد بشناسيم و از آن بپرهيزيم.