خبری دارم شنیدنی
پنجشنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۳
0 نظر
554 بازدید

مردی نزد سقراط حکیم رفت و با ذوق و هیجان به او گفت: خبر داری از اوضاع شاگردانت؟ از یکی از آنها خبری آورده ام شنیدنی!
سقراط با خونسردی رو به او کرد و گفت: پیش از آنکه باخبرم سازی سه پرسش را پاسخ گو.
مرد با تعجب گفت: به چه سوالاتی باید پاسخ دهم؟
سقراط ادامه داد: مطمئنی خبرت موثق بوده و کاملا حقیقت دارد؟
مرد: نه،‌ راستش خودم هم از زبان شخص دیگری آن را شنیده ام…
سقراط: پس روشن شد که از صحت ِ خبر بی خبری، اما سوال دوم، آنچه می خواهی بیان کنی خبر خوب و خوشایندی است؟
مرد: خیر، ‌بلکه عکس آن است.
سقراط: پس خبرت ناخوشایند است و از صحت آن نامطمئنی، خوب،‌ سوال سوم را می پرسم، آنچه قصد گفتنش را داری مفید و سودمند است؟
مرد که حیران مانده بود گفت: نه…
سقراط لبخندی زد و گفت: اگر خبرت حقیقت ندارد،‌ خوشایند نیست و در شنیدنش هم سودی نیست مرا، پس چه دلیلی دارد بیانش؟
آیا در چنین شرایطی سکوت شایسته تر نیست؟

منبع: www.g5line.com

بازنویسی: حوریه جعفری

بازنگری و انتشار: حمید توکلی کرمانی

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر