خدایا شکرت
سه شنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۳
0 نظر
359 بازدید

The greatest test of faith is when you don’t get what you want, but still you are able to say THANK YOU LORD

بزرگترین آزمایش ایمان زمانی است که به آنچه می خواهی نمی رسی، ولی هنوز می توانی بگویی:” خدایا شکرت!”

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر