خدای بزرگ
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
0 نظر
561 بازدید

خدایا، ازتو نمی خواهم که به من زندگی راحت تری بدهی تنها از تو می خواهم قدرت مرا در مواجهه با تمام مسائل زیادتر کنی.

Dear God, I do not ask you to make my life easier. However, I ask you to give me strength to face all my trouble

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر