دلقک
شنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۳
0 نظر
503 بازدید

مردی مسافر در جشنی همراه با چادر و خیمه، تیراندازی و غذاهای خانگی شرکت کرده بود. ناگهان، دلقکی شروع به تقلید تمامی حرکات او می کند. حاضرین خندیده و او نیز تفریح می کرد. در پایان نیز او را دعوت به خوردن یک فنجان قهوه نمود. دلقک گفت: خودتان را نسبت به زندگی متعهد بدانید. اگر شما زنده هستید، باید دستانتان را حرکت داده، جست و خیز کرده، سرو صدا به پا کرده، خندیده و با افراد حرف بزنید. برای اینکه زندگی دقیقا نقطه مقابل مرگ است.

مرگ همیشه باقی ماندن در یک موقعیت یکسان است. اگر شما خیلی آرام باشید پس در حال زندگی کردن نیستید.

منبع: www.g5line.com

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر