راه موفقیت
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳
0 نظر
442 بازدید

To be successful you don’t need beautiful face and heroic body, what you need is skillful mind and ability to perform.

برای موفقیت، به صورت زیبا و بدن قهرمانانه احتیاجی نداری، آنچه که نیاز داری، مهارت ذهن و توانایی اجراست.

منبع: www.g5line.com

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر