روزهای سخت
سه شنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
0 نظر
610 بازدید

Hard days sometimes appear bad at first but in the end it turns out that you have been beneficial, skip and let you become a better person.


روزهای سخت گاهی در ابتدا بد به نظر می رسند اما در انتها معلوم می شود که برایتان سودمند بوده اند، بگذرید و اجازه دهید شما را تبدیل به آدم بهتری کند.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر