زندگی شخصی
سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
0 نظر
663 بازدید

 .never less than what you are not satisfied with the quality of your own life.

هیچگاه به کمتر از آنچه که سزاوارتان است رضایت ندهید، شما مسئول اصلی کیفیت زندگی تان هستید.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر