زندگی نوعی انتخاب است
پنجشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
0 نظر
519 بازدید

Life is choices; but to choose well, you just need to know: who are you? What do you want? Where do you want to go? And what are you going to get there


زندگی کردن، انتحاب کردن است؛ اما برای انتخاب درست و خوب شما باید بدانید که: که هستید؟ چه می خواهید؟ به کجا می خواهید برسید؟ و برای چه می خواهید به آنجا برسید…

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر