سخنی از روجر بابسون
چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۳
0 نظر
518 بازدید

It is wise to keep in mind that neither success nor failure is ever final.
"Roger Babson"
 

عاقلانه است که در ذهن داشته باشیم که نه موفقیت و نه شکست به منزله پایان نیستند. "روجر بابسون"

منبع: www.g5line.com

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر