سخنی از ژول استین
یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۳
0 نظر
437 بازدید

Your destiny is too great, your time too valuable. Do not let fear intimidate you

مقصد تو بسیار بزرگ، ماموریت تو بسیار مهم، و زمانت بسیار با ارزش است. اجازه نده ترس تو را به وحشت بیندازد.

ژول استین

منبع: www.g5line.com

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر