شکست
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
0 نظر
563 بازدید

یکی از مریدان استاد مرد تاجری بود که ورشکست شده بود. روزی برای تصمیم گیری در مورد یک موضوع تجاری نیاز به مشاوره بود. استاد از شاگردان خواست تا آن مرد تاجر را را نزد او آورند. یکی از شاگردان به اعتراض گفت: اما او یک تاجر ورشکسته است و نمی توان به مشورتش اعتماد کرد. استاد پاسخ داد: شکست یک اتفاق است. یک شخص نسیت! کسی که شکست خورده در مقایسه با کسی که چنین تجربه ای نداشته است، هزاران قدم جلوتر است. او روی دیگر موفقیت را به وضوح لمس کرده است و تارهای متصل به شکست را می شناسد. وقتی کسی موفق می شود بدانید که چیز زیادی یاد نگرفته است! اما وقتی کسی شکست می خورد آگاه باشید که او هزاران چیز یاد گرفته است که اگر شجاعت خود را از دست نداده باشد می تواند به دیگران منتقل کند. وقتی کسی شکست می خورد هرگز نگویید او تا ابد شکست خورده است! بلکه بگویید او هنوز موفق نشده است.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر