عبادت
یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
0 نظر
996 بازدید

عبادت در زمان بدبختی عبادت‌نیست، معامله است.عبادت باید در زمانی باشد که تو شادمان هستی،آنگاه که تو می توانی آواز بخوانی و به رقص در آیی و خوش و خرم باشی،پس عبادت جهش بزرگی به سوی ناشناخته هاست زیرا به تو کمک می کند به هستی اعتماد کنی.عبادت همان اعتماد است،عشق بازی با خداست.خدا کیست چیست کجاست
خدا در دستی ست که به یاری می گیری
در قلبی ست که شاد میکنی
در لبخندی ست که به لب می نشانی
خدا در عطر خوش نانی ست که به دیگری می دهی
در جشن و‌سروری ست که برای دیگران برپا می کنی
آنجاست که عهد می بندی و عمل می کنی و عبادت می کنی
خدا در تو
با تو
و برای توست
پس صدایش کن که می شنود.

 

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر