عشق به مردم
چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳
0 نظر
400 بازدید

Love the people who treat you right, Forget about the ones who don’t love And Believe that everything happens for a reason.

مردمانی که با تو درست برخورد می کنند را دوست داشته باش، کسانی که تو را دوست ندارند را به فراموشی بسپار و باور داشته باش که هر آنچه که اتفاق می افتد حکمتی در خود نهفته دارد.

منبع: www.g5line.com
 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر