فرمول خوشبختی
سه شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۳
0 نظر
3129 بازدید

افراد خوشبخت افرادي هستند كه اعتماد به نفس در آنان زياد است. براي خود احترام قايلند و مهمتر اين كه در هر موقعيتي قادرند اين نوع اعتماد به خود و احترام براي خويشتن را حفظ كنند. براي زندگي شور و شوق زيادي دارند. و از زيباييهاي حيات لذت مي برند. اين افراد مايلند ناشناخته ها را بشناسند و به گشودن راز و رمزهاي زندگي علاقه مندند و زندگي و حيات را نوعي معجزه مي دانند، نه مايه زحمت و پريشاني.
فرد خوشبخت در مواقع ضروري خطر مي كند و قبول خطر از طرف او با عقل سليم و تلاش لازم همراه است. به جاي شكوه و شكايت عمل مي كند و مي داند كه ناله و شكايت كردن مشكل او را حل نمي كند. هرگز زندگي كنوني خود را با نگراني براي اينكه در آينده چه پيش خواهد آمد، تلف نمي كند و بيشتر اوقات خود را صرف انجام دادن فعاليتهايي مي كند كه به رفع مشكلاتش كمك كند.
او در چنين شرايطي بدون احساس غم و پريشاني درباره آنچه در گذشته برايش پيش آمده يا انجام گرفته است، مي تواند از تكرار اشتباههاي خود جلوگيري كند. در تلاشهاي خود پشتكار و استقامت نشان مي دهد و اگر موانعي در راه او پيش آيد، فعاليت و پشتكار او نيز شدت بيشتري مي يابد.
اين فرد بيشتر تحت تأثير انگيزه ها و نيازهاي سطح بالاتر مثل درك و ستايش از زيبايي و زيباشناسي، عشق و احترام، عدالت، صلح جهاني و نظاير آن است تا نيازهايي مثل گرسنگي و ايمني.
فرد خوشبخت مي داند كه خود او دنياي دروني اوست و خودش سازنده شاديهاي زندگي اش مي باشد و از اين رو هيچ گاه شادي، عشق، احساس موفقيت و رضايت را از زندگي طلب نمي كند، بلكه شخصاً اين احساسات و هيجانها را به زندگي وارد مي نمايد.
در ارتباط با ديگران احساس رقابت آزاردهنده ندارد و براي اندازه گيري موفقيت خود كمتر خود را با ديگران مقايسه مي كند.
اين فرد مي داند كه هميشه مي تواند مورد تأييد ديگران قرار گيرد، بنابراين فكرش را بيش از حد مشغول اين نياز نمي كند. نسبت به حقوق ذاتي افراد ديگر براي انتخاب راه خود تا جايي كه به حقوق ديگران صدمه نرسد، احترام قايل است و رفتار او نيز در همين راستا مي باشد.
او زندگي را پر اهميت ترين تجربه حيات مي داند و نسبت به زندگي و موهبتي كه براي تجربه زندگي به او داده شده است، قدرداني مي كند. همه آن چيزهايي را كه طبيعت در وجود او به وديعه گذاشته است بخوبي مي شناسد و استعدادهاي خود را پرورش مي دهد و از بابت آن نيز شاد است.
او خسته شدن، كسل بودن يا بي علاقگي نسبت به زندگي را نمي شناسد. نسبت به زندگي اغلب سرشار از احساس لذت است. بدون تظاهر و تزوير، بي تكلف و فروتن است و اين توانايي را دارد كه بتواند از هر چيزي به طور واقعي لذت ببرد و شاد باشد.
فرد خوشبخت همه فعاليتها و سرگرمي هاي زندگي مثل ورزش، گردش، پياده روي، خواندن شعر و كتاب و معاشرت را دوست دارد و بخشي از اوقات خود را صرف اين فعاليتها مي كند.
وقت خود را صرف سرزنش كردن اطرافيان خود (به دليل نقايص يا كمبودهاي آنان) نمي كند و به جاي آن مي كوشد تا اشكالهاي خود را رفع كند.

«تعريف مهارت هاي زندگي»
اصطلاح مهارت هاي زندگي در معاني مختلفي به کار رفته است، مانند:
1) مهارت هاي مربوط به امرار معاش
(چگونه فردي مشغول کار شود، شغل خود را حفظ نمايد و ارتقاء يابد)
2) مهارت هاي مراقبت از خود
(مصرف غذاهاي سالم، درست مسواک زدن، رعايت بهداشت و...)
3) مهارت هاي مقابله ي منطقي با موقعيت هاي پرخطر زندگي
(مانند توانايي نه گفتن در مقابل فشار جمع جهت استفاده از مواد مخدر و...)
موريس.اي.الياس از دانشگاه راجرز آمريکا و مؤلف کتاب «تصميم گيري اجتماعي و رشد مهارت هاي زندگي» چنين مي گويد:
«مهارت هاي زندگي يعني ايجاد روابط بين فردي مناسب و مؤثر، انجام مسئوليت هاي اجتماعي، انجام تصميم گيري هاي صحيح، حل تعارض ها و کشمکش ها بدون توسل به اعمالي که به خود و يا ديگران صدمه مي زند».
برنامه ي مهارت هاي زندگي بر اين اصل استوارند که:
«کودکان و نوجوانان حق دارند توانمند شوند و نياز دارند که بتوانند از خودشان و علايقشان در برابر موقعيت هاي سخت زندگي دفاع کنند.

نویسنده: زهرا زحمتکش

منبع: http://www.yazdfarda.com/news/1393/04/90488.html

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر