مشکلات زندگی
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳
0 نظر
493 بازدید

مشکلات زندگی برای نابود کردن تو نیامده اند... اما برای کمک به تو آمده تا پتانسیل و توان بالقوه تورا آشکار کنند. به مشکلات نشان بده که تو سخت هستی.

Difficulties in your life do not come to destroy you…. but to help you realize your hidden potential & power. Let difficulties know the YOU ARE DIFFICULT.

منبع: www.g5line.com

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر