پیامی از وینستون چرچیل
سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳
0 نظر
382 بازدید

Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.”Winston Churchill"

موفقیت یا شکست هیچکدام پایان کار نیستند، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

"وینستون چرچیل"

منبع: www.g5line.com

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر