فروتنی
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳
0 نظر
507 بازدید

آموختن يک چيز، به معناي برقرار کردن ارتباط با جهاني است که هيچ تصوري از آن نداريم. براي ياد گرفتن، فروتني لازم است.

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر