چند دانه برنج
شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۳
0 نظر
851 بازدید

"بهارلو،محمد اسماعیلی" نقل می کند درباره سفر خود:سال ها قبل برای عقد یک قرارداد تجاری به چین رفتم. میزبان مرا به یکی از رستوران های خوب شهر پکن برد. غذایی چینی برای من آوردند که با برنج درست شده بود و در حقیقت نوعی پلو به حساب می آمد. من همه ی آن را خوردم ولی مقداری از آن روی میز ریخت. وقتی که خدمتکار آمد میز را مرتب کند، مقدار کمی برنج دید که من سهوا روی میز ریخته بودم. خیلی مودبانه گفت:” با اجازه ی شما من این برنج ها را جمع می کنم.” وقتی از او راجع به علت این کار سوال کردم، گفت:” کشور من بیش از یک میلیارد جمعیت دارد و اگر هر روز هر کدام از ما اسراف کنیم و فقط ۱۰ دانه ی برنج را هدر دهیم حجم زیادی دور ریخته می شود. ما در این کشور اجازه ی اسراف نداریم و کسی از این گناه نمی گذرد.

 

منبع: www.g5line.com

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر