بنام خداوند مهربان

 

 

 

 

 

گروه بازاریابی نوین برتر با تجربه ای 15 ساله در عرصه ی بازاریابی و فروش سعی برآن دارد تا با ایجاد مباحث جدید در فضایی نوین و متفاوت وبا در نظر گرفتن نقاط ضعف رقبا و عدم مشتری مداری آنان  در بازار رقابت ، گامی موثر و متفاوت در این راستا بردارد.

میدانیم و آموخته ایم که جذب مشتری جدید بسیار آسان و پشتیبانی درست و عمل کردن به تعهدات ومشتری مداری نیاز به تلاش بیشتری دارد.پس تمام سعی مجموعه در قسمت مشتری مداری خلاصه می گردد تا بتوانیم با حفظ مشتری به تعداد آن بی افزاییم.

بزرگترین آرزوی ما انتقاد به جای شما مشتری عزیز از نحوه کار وبرخورد همکاران ما باشماست وپیشنهاد های سازنده در رونده خدمات دهی بهتر نیز جزء برنامه های اصلی گروه بازاریابی نوین برتر است.